helse_ico Helse- og omsorg

Vi tilbyr vask og rens av dyner, gardiner, tepper, uniformer og annet arbeidstøy for sykehjem, legekontorer, hjemmepleie og tannlegekontorer.

Klær og utstyr som leveres til oss går gjennom en skånsom men samtidig grundig prosess som både ivaretar tekstilene og imøtekommer behovet for renhet.  Tekstilene tømmes, vaskes, tørkes, renses og leveres.

På denne måten imøtekommer vi bransjens krav til kvalitet.